Als 'Wandelclub Sterrestappers' en 'Fietsclub Sterretrapper' 

zijn wij aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen

www.gezinssportvlaanderen.be 

Als lid van Gezinssport Vlaanderen geniet je van:

  • Een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor elke wandel- en fietsactiviteit, verplaatsing van en naar de startplaats inbegrepen.                          Uiteraard ben je ook verzekerd bij deelname aan activiteiten van andere clubs die aangesloten zijn bij Gezinssport Vlaanderen.

  • Het 3-maandelijks tijdschrift 'Hup',met info over de activiteiten die Gezinssport Vlaanderen aanbiedt, over het vakantieaanbod van Gezinssport Vlaanderen, over de cursussen met betrekking tot de verschillende sporten.

  • Lagere bijdrage voor de tochten                                                                                                       Niet-leden betalen € 3,00/wandeling of fietstocht; leden € 2,00.                                  Avondwandeling: leden betalen € 1,00; niet-leden: € 1,50.                                                            Je kan 2X meewandelen als niet-lid; daarna is lidmaatschap verplicht.

  • Om te kunnen deelnemen aan het jaarlijks wandel- en fietsweekend is lidmaatschap van de Sterrestappers verplicht. Deelnemers die via de GUSB of via een andere club van Gezinssport Vlaanderen verzekerd zijn, betalen hiervoor € 5,00 extra op de weekendprijs.

  • Jij kan ook aansluiten of je lidmaatschap vernieuwen via de Sterrestappers.                            Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 17,00 per aangesloten lid.

     Je kan het bedrag overschrijven op rekeningnummer: IBAN BE71 8901 7443 8969                                                       van : Wandelclub Sterrestappers                                                                                                               p.a. Agnes Vanderstegen                                                                                                                             Henricus Bracqstraat 19                                                                                                                             9030 Mariakerke                                                                                                                                           Tel.: 09/227 78 91                                                                                                                                         E-mail: info@sterrestappers.be                                                                            met vermelding: lid Gezinssport Vlaanderen, naam, voornaam en geboortedatum

  • De meeste mutualiteiten betalen je lidgeld grotendeels terug. Je aansluiting kost je eigenlijk weinig of niets.  

  • Na betaling bezorgen wij je een attest voor de mutualiteit samen met je lidkaart.

  • Opgelet als je vanaf september lid wordt, ben je lid tot eind december van het jaar nadien.